Política de privacidade

A túa privacidade é importante para nós. Recomendámosche que dediques uns minutos para ler, comprender e, no seu caso, aceptar a nosa Política de Privacidade.

Quen é o responsable do tratamento dos teus datos?

IGNACIO DE LAS CUEVAS S.A.
Ciudad del Transporte, Parcela E1-F1, Polígono San Cibrao das Viñas. 32901 San Cibrao das Viñas, Ourense

protecciondatos@grupocuevas.com
Tfno: 988211013

Que datos teus tratamos, con que finalidade e durante canto tempo conservámolos?

2.1. Tratamos os datos que ti nos facilitaches – xa sexa a través de formularios en papel, a través das nosas webs ou apps ou a través do correo electrónico- ao realizar unha ou varias das seguintes accións:
a) Cando cumprimentas formularios para participar en sorteos, concursos ou outras promocións que organizamos: nome e apelidos, DNI, data de nacemento, xénero, teléfono fixo, teléfono móbil, dirección de correo electrónico, localidade e provincia de residencia.

Finalidade: poder xestionar a túa participación no sorteo, concurso ou outras promocións, e segundo quede especificado nas correspondentes Bases Legais.

Conservación: gardaremos os teus datos mentres non solicites expresamente a súa supresión.

Neste caso, suprimiranse coas medidas de seguridade adecuadas.

b)Cando nos dás o teu consentimento para a gravación de imaxes/sons con ocasión de sorteos, concursos, ou outras promocións, así como cando participas en visitas ás nosas instalacións: nome e apelidos, DNI, imaxe (fotografía e/o vídeo), audio, data nacemento, teléfono fixo, teléfono móbil, dirección de correo electrónico e firma.

Finalidade:

A publicación das imaxes/audios na Intranet privada da empresa
A publicación das imaxes/audios en redes sociais do Grupo Cuevas e marcas asociadas
A publicación das imaxes/audios nunha posible revista, blog ou outro material/soporte corporativo
A comunicación das imaxes/audios a medios de comunicación
Conservación: gardaremos os teus datos mentres non solicites expresamente a súa supresión.

Neste caso, suprimiranse coas medidas de seguridade adecuadas.

c) Cando solicitas a tarxeta do Programa de fidelización de Grupo Cuevas: nome e apelidos, DNI, data nacemento, xénero, nacionalidade, nivel de estudos, teléfono fixo, teléfono móbil, dirección postal, dirección de correo electrónico, número de membros da unidade familiar, número de fillos/as, hábitos de lectura, presenza de animais de compañía no fogar e firma.

Se ademais es beneficiario da Campaña Bebé, gardaremos tamén os seguintes datos: copia do libro de familia ou certificado rexistral do nacemento e data de nacemento do recentemente nado.

Finalidade: recibir información sobre promocións e lanzamentos e poder beneficiarche de vantaxes especiais como cliente fidelizado. Neste sentido, poderanse elaborar perfís para ofrecerche produtos que poidan interesarche e non outros.

Conservación: os datos proporcionados conservaranse mentres non nos solicites a túa baixa como cliente beneficiario da Tarxeta do Programa de Fidelización de Grupo Cuevas.

d) Cando solicitas o servizo a domicilio ao comprar nos nosos puntos de venda: nome e apelidos, teléfono fixo, teléfono móbil e dirección postal.

Finalidade: poder prestarche o servizo solicitado.

Conservación: gardaremos os teus datos mentres non solicites expresamente a súa supresión.

Neste caso, suprimiranse coas medidas de seguridade adecuadas.

e) Cando solicitas recibir a nosa Newsletter, notificacións “Push”, notificacións “Mail”, notificacións “sms” ou calquera outra notificación sobre os nosos produtos, servizos e actividades: nome e apelidos, data nacemento, teléfono móbil, dirección de correo electrónico, localidade, provincia de residencia e firma.

Finalidade: poder informarche sobre noticias, produtos e servizos das nosas marcas, incluídas as das empresas pertencentes ao Grupo Cuevas, así como recibir alertas sobre oportunidades e promocións non comprendidos no noso Programa de Fidelización.

Conservación: gardaremos os teus datos mentres non solicites a túa baixa como destinatario das comunicacións antes relacionadas.

f) Cando che pedimos a túa opinión sobre Ignacio das Covas S.A. en xeral ou sobre algún produto ou servizo en particular: data de nacemento, dirección de correo electrónico, localidade e provincia de residencia, así como as valoracións correspondentes.

Finalidade: coñecer a opinión dos nosos clientes para mellorar a súa experiencia coa nosa empresa.

Por iso, nalgúns momentos poderemos pedirche que nos respondas a unha sinxela enquisa para coñecer cal é a túa percepción sobre nós.

Ten en conta que nos interesa coñecer a opinión dos nosos usuarios de forma estatística. Por iso, cando recibamos a túa opinión procederemos a pseudonimizarla, é dicir, as túas respostas unicamente atoparanse asociadas a un código. Posteriormente, entregaremos a información pseudonimizada á entidade que nos axuda a realizar estes estudos para que poida analizala xunto ás opinións doutros clientes e poida elaborar un estudo estatístico sobre a imaxe e percepción que tedes sobre Ignacio das Covas S.A.

Por suposto, non terás que darnos a túa opinión se non queres.

Conservación: o tempo necesario para emitir o informe final de resultados.

g)Cando nos facilitas o teu Currículo cos datos que ti decides incluír.

Finalidade: Poder formar parte da nosa base de datos “Candidatos”, valorar a túa adecuación a un posto de traballo ou tarefa, así como notificarche oportunidades de emprego nalgunha das empresas do Grupo Cuevas e participar en procesos de selección.

Conservación: gardaremos os teus datos mentres non solicites expresamente a súa supresión.

En todo caso, de non acceder a ningún proceso de selección nun prazo de 18 meses desde a data en que recibimos o teu currículo, os teus datos serán igualmente suprimidos.

2.2. Datos non proporcionados directamente por ti e que son resultado da aplicación de algoritmos (datos inferidos).
Son os datos resultantes da aplicación de algoritmos para analizar unha variedade de datos, tales como rexistros de compras co fin de perfilar ás persoas, coñecer o interese dos nosos clientes por determinados produtos, os momentos de compra, gustos, histórico de compras, promocións consumidas etc.

Non se analizan, en ningún caso, medios de comunicación social dos nosos clientes. Todos os datos inferidos utilizados son datos referentes á súa actividade e interactuación con Ignacio das Covas S.A.

Cal é a base legal que lexitima a Ignacio das Cuevas, S.A. para tratar os teus datos?

1. Cando participas en sorteos, concursos ou outras promocións lexitímanos o que cumprimentases a solicitude de participación. De non poder tratar estes datos, non poderías participar nestas accións.
2. Cando participas nalgunha gravación de imaxes/sons con ocasión de sorteos, concursos, ou outras promocións ou cando participas en visitas ás nosas instalacións, lexitímanos o que nos deras o teu consentimento expreso e inequívoco.
3. Cando es beneficiario da tarxeta do Programa de fidelización de Grupo Cuevas lexitímanos a relación comercial que queda establecida entre as dúas partes cando firmas a solicitude da devandita tarxeta e o teu consentimento expreso e inequívoco para comunicar os teus datos a terceiros. De non poder tratar e comunicar estes datos, non poderías ser beneficiario das vantaxes da devandita tarxeta.
4. Cando solicitas o servizo a domicilio ao comprar nos nosos puntos de venda lexitímanos a relación comercial que queda establecida entre as dúas partes ao realizar a compra e solicitar o servizo. Doutro xeito, non poderiamos prestarche o servizo a domicilio.
5. Cando solicitas recibir a nosa Newsletter, notificacións “Push”, notificacións “Mail”, notificacións “sms” ou calquera outra notificación sobre os nosos produtos, servizos e actividades lexitímanos o teu consentimento para recibir este tipo de notificacións.
6. Cando nos dás a túa opinión sobre Ignacio das Covas S.A. en xeral ou sobre algún produto ou servizo en particular, lexitímanos o mero feito de que decidises realizar a enquisa pois ten carácter voluntario. En todo caso, lembrámosche que as túas respostas unicamente atoparanse asociadas a un código.
7. Cando nos facilitas o teu Currículo cos datos que ti decides incluír, lexitímanos o feito de que voluntariamente expresas, coa súa entrega, que desexas participar en procesos de selección.

Quen é o destinatario dos teus datos?

Os datos que nos proporcionaches por algunha das vías que che explicamos anteriormente non se comunicarán a terceiros excepto nos seguintes casos:
 • Cando participas na gravación de imaxes/sons con ocasión de sorteos, concursos, ou outras promocións, así como en visitas ás nosas instalacións e déchesnos o consentimento expreso para comunicar os teus datos a medios de comunicación.
 • Cando es beneficiario da tarxeta do Programa de fidelización de Grupo Cuevas e déchesnos o consentimento expreso para comunicar os teus datos a terceiros para que realicen accións relacionadas con promocións e lanzamentos e poder así beneficiarche de vantaxes especiais como cliente fidelizado. No caso de que sexas beneficiario da Campaña Bebé, os datos facilitados a maiores (copia do libro de familia e data de nacemento do recentemente nado) non serán comunicados a terceiros.
 • Cando es destinatario da nosa Newsletter, notificacións “Push”, notificacións “Mail”, notificacións “sms” ou calquera outra notificación sobre os nosos produtos, servizos e actividades e déchesnos o consentimento para comunicar os teus datos a terceiros para que xestionen o seu envío. En ningún outro caso, comunicaranse os teus datos a terceiros, salvo precepto legal que nos obrigue a iso.
Esta Política modificarase a medida que fose necesario comunicar datos teus a terceiros en casos distintos aos anteriores e a condición de que contemos previamente co teu consentimento expreso.

Cales son os teus dereitos cando nos facilitas os teus datos?

Ao relacionarche connosco, dispós dunha serie de dereitos para que poidas decidir e controlar en todo momento como utilizamos os teus datos persoais. Podes exercitar estes dereitos en calquera momento e de forma gratuíta. Poderás dirixirche a nós por calquera das seguintes vías:
 • IGNACIO DE LAS CUEVAS S.A.Rua dous Teceláns, 5. 32001 Ourense
 • protecciondatos@grupocuevas.com
Para que podamos atender a túa solicitude, necesitamos asegurarnos de que realmente es ti, polo que deberás facilitarnos copia do teu documento de identidade; tamén necesitaremos que nos indiques o dereito que desexas exercitar. Se a túa solicitude non reúne os requisitos anteriores, pedirémosche que a emendes. En particular, dispós dos seguintes dereitos:
 • Dereito a solicitar o acceso aos teus datos persoais
 • Dereito a solicitar a súa rectificación
 • Dereito a solicitar a súa supresión
 • Dereito a solicitar a limitación do teu tratamento
 • Dereito a opoñerse ao tratamento
 • Dereito á portabilidad dos datos

Actualizacións da nosa Política de Privacidade

É posible que realicemos actualizacións da nosa Política de Privacidade cando sexa necesario. A última versión estará sempre dispoñible no noso sitio web.